Zgłoszenie patentowe na detekcję gazów

Zgłoszenie patentowe P.416703 zatytułowane "Układ oraz sposób detekcji gazów wykorzystujący multipleksację i demultipleksację sygnałów optycznych do spektroskopii laserowej", zostało złożone do Urzędu Patentowego RP dnia 31.03.2016 r. Twórcami wynalazku są: prof. Tadeusz Stacewicz, mgr Paweł Magryta, prof. Zbigniew Bielecki i dr hab. Jacek Wojtas.

Skrót zgłoszenia: Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób detekcji gazów wykorzystujący multipleksację dwóch lub wielu sygnałów optycznych używanych w spektroskopii laserowej i demultipleksację uzyskiwanej za ich pomocą informacji. Multipleksacja i demultipleksacja sygnałów optycznych odbywa się na drodze elektronicznej. Układ jest znamienny tym, że w prowadzi do uproszczenia systemu optycznego i zmniejszenia przesłuchów w kanałach detekcji w stosunku do rozwiązań z wyłącznym użyciem typowych elementów optycznych (np. filtrów dichroicznych). Rozwiązanie to może być użyte w układach optyki światłowodowej i klasycznej. W przypadku zastosowania elementów optyki światłowodowej możliwa jest multipleksacja i demultipleksacja wiązek z wielu laserów.

31.03 - 03.04.2016