Spotkanie z przedstawicielem Uniwersytetu Oksfordzkiego

Dnia 16 marca 2016 roku w auli 1130 Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (pierwsze piętro) przy ul. Banacha 2c, odbyły się warsztaty naukowe połączone z prezentacją Michała Karpińskiego zatrudnionego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Na program składały się cztery prezentacje.  Michał Karpiński posiadający dwie afiliacje - Uniwersytetu Warszawskiego i Oksfordzkiego, przedstawił wykład dotyczący "Ultraszybkiej komunikacji kwantowej" poprzedzony opisem kształtu grup badawczych i wspierania prac badawczych przez admininstrację na Uniwersytecie Oksfrordzkim.
Pozostałe prezentacje dotyczyły następujących tematów:
 
10.00 - dr Radosław Chrapkiewicz - "Obrazowanie na granicy absolutnej ciemności z kamerą ze wzmacniaczem obrazu"
10.30 dr inż. Anna Pastuszczak - "Zastosowania oszczędnego próbkowania (compressive sensing)"
11.00  - dr inż. Dariusz Smoleń - "Od Idei do rynku, czyli jak skomercjalizować projekt naukowy"

16.03.2016