Patent na układ do generowania trzeciej harmonicznej

30 października 2015 roku został opublikowany w Wiadomościach Urzędu
Patentowego RP patent PAT.220359 na wynalazek 'Układ optyczny do
generowania  trzeciej harmonicznej światła impulsów laserowych', który
wcześniej został zgłoszony w UPRP dnia 29.07.2011 roku pod numerem
P.395808
Twórcami wynalazku są prof. dr hab. Czesław Radzewicz oraz dr Tomasz Kardaś.

Skrót opisu zgłoszenia patentowego:

Układ optyczny (7), zawiera elementy w postaci pierwszego kryształu i
drugiego kryształu z nieliniowością drugiego rzędu, płytki z materiału
dwójłomnego oraz płytki półfalowej dla światła o częstości
podstawowej, umieszczone sekwencyjnie jeden za drugim w oprawie, przez
które to elementy przebiega droga optyczna światła impulsów
laserowych, przy czym kolejność usytuowania tych elementów w oprawie
jest następująca: pierwszy kryształ, następnie płytka z materiału
dwójłomnego, następnie płytka półfalowa dla częstości podstawowej
światła, następnie drugi kryształ z nieliniowością drugiego rzędu.
Generator trzeciej harmonicznej światła impulsów laserowych, zawiera
układ optyczny (7) usytuowany między impulsowym źródłem laserowym (8),
a rozdzielaczem optycznym (9). Sposób generowania trzeciej
harmonicznej światła impulsów laserowych polega na tym, że
wygenerowaną wiązkę (12) światła impulsów laserowych o częstości
podstawowej kieruje się do układu optycznego (7), gdzie generuje się
wiązkę (13) drugiej harmonicznej światła impulsów laserowych,
kompensuje się względne opóźnienie między impulsem światła o częstości
podstawowej i impulsem drugiej harmonicznej światła, obraca się
polaryzację wiązki światła impulsów laserowych o częstości podstawowej
o 90°, sumuje się częstości wiązki (12) światła impulsów laserowych o
częstości podstawowej i wiązki (13) drugiej harmonicznej światła, a
tym samym generuje się wiązkę (14) trzeciej harmonicznej światła
impulsów laserowych, a następnie kieruje się wiązkę (12), wiązkę (13)
oraz wiązkę (14), w postaci grupy (15) wiązek, do rozdzielacza
optycznego (9), w którym wydziela się wiązkę (14) trzeciej
harmonicznej światła impulsów laserowych spośród innych wiązek.


Patent PAT.220359

30.10.2015