Warsztaty na temat ultraszybkiej spektroskopii i femtochemii

W dniach 29-30.09.2015 odbyły się na Wydziale Fizyki warsztaty na temat ultraszybkiej spektroskopii i femtochemii zorganizowane w ramach projektu PhoQuS. Celem warsztatów było zaprojektowanie eksperymentów, przetestowanie nowych pomysłów i zaplanowane badań, które będą mogły być przeprowadzone w laboratoriach Zakładu Optyki, przeniesionych do nowego budynku Wydziału. Dzięki wsparciu projektu PhoQuS układy doświadczalne w laboratoriach zostaną przebudowane tak, by uwzględnić najnowsze odkrycia i najciekawszą tematykę z zakresu ultraszybkiej spektroskopii optycznej i femtochemii.

Podczas warsztatów gościliśmy 4 uznanych w świecie specjalistów w tej dziedzinie: Philippa Kukurę, Marcusa Motzkusa, Arnulfa Rosspeintnera i Erica Vauthey. Pod ich okiem zdobywaliśmy wiedzę na temat różnych rodzajów ultraszybkiej spektroskopii czasowo-rozdzielczej, takich jak spektroskopia fluorescencyjna oparta na sumowaniu częstości światła, wymuszona spektroskopia ramanowska, mikrospektroskopia z kształtowanymi impulsami laserowymi i spektroskopia absorpcji przejściowej w podczerwieni. Zaprojektowaliśmy także kilka schematów koherentnej kontroli, które mogą być wykorzystane do sterowania procesem podwójnego przeniesienia atomów wodoru w cząsteczkach organicznych należących do rodziny porficyn, aktualnie badanych w Zakładzie Optyki. Nowe pomysły, wiedza i know-how przekazane przez specjalistów mogły być zweryfikowane w praktyce i utrwalone podczas ćwiczeń praktycznych w laboratoriach.

Poza zaangażowaniem w planowanie badań i projektowanie nowych układów doświadczalnych w laboratoriach, specjaliści wygłosili wykłady, podczas których zaprezentowali najnowsze osiągnięcia w zakresie spektroskopii femtosekundowej, mikrospektroskopii i kontroli kwantowej. Wzięli także udział w dwóch dyskusjach panelowych poświęconych oczekiwaniom, wyzwaniom i perspektywom tych dziedzin.

Tematy wykładów specjalistów:

 • Philipp Kukura (Uniwersytet Oksfordzki, Anglia) - Watching energy flow with time-domain vibronic spectroscopy

 • Marcus Motzkus (Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy) - Nonlinear micro-spectroscopy using tailor-made femtosecond laser pulses

 • Arnulf Rosspeintner (Uniwersytet w Genewie, Szwajcaria) - (Ultra)Fast Fluorescence Techniques - Selected Methods and Applications

 • Eric Vauthey (Uniwersytet w Genewie, Szwajcaria) -

 • Wykład 1: Ultrafast Photoinduced Processes at Liquid Interfaces: what is different from bulk solutions?

 • Wykład 2: Photoinduced electron transfer reactions: from simple model systems to complex molecular architectures.


Tematy dyskusji panelowych:

Technologia przyszłości, czy tylko chwytliwe hasło – potencjalny rezultat modnych badań:

 • kontrola kwantowa: oczekiwania kontra rzeczywistość, czy kiedykolwiek będziemy kontrolować (użyteczne) reakcje fotochemiczne?

 • femtobiologia: czy jest coś femto- w naturze?

 • procesy koherentne w fotosyntezie: czy naprawdę istnieją? czy możemy być lepsi niż natura?

Wyzwania i perspektywy ultraszybkiej nauki

 • czego chcielibyśmy się dowiedzieć używając technik ultraszybkich?

 • marzenie spektroskopisty – jakich technik potrzebujemy?

 • czy musimy stać się „atto”?

 • czy możemy zrobić coś naprawdę dobrego dla świata (lepsze ogniwa słoneczne, skuteczniejsze leki,…)?

29.09 - 01.10.2015