Wywiady i artykuły prasowe pracowników WF UW

Radosław Chrapkiewicz wziął udział w programie radiowym Krzysztofa Michalskiego nt. rejestracji pojedynczych fotonów. Olga Woźniak i Piotr Wasylczyk opublikowali popularnonaukowy artykuł w Gazecie Wyborczej.

Nagranie wywiadu z Radosławem Chrapkiewiczem ("Najmniejsze cząstki światła uchwycone na zdjęciach")

Artykuł Olgi Woźniak i Piotra Wasylczyka ("Skąd się wzięła przestępna sekunda?")

12.08.2015