Przestrajalny, wąskopasmowy filtr optyczny

Zgłoszenie patentowe P.408059 z dnia 29.04.2014 r. zatytułowane "Przestrajalny, wąskopasmowy filtr optyczny do filtrowania wiązek laserowych i sposób filtrowania wiązek laserowych", zostało złożone 29.04.2014 do Polskiego Urzędu Patentowego. Twórcami wynalazku są dr Wojciech Wasilewski i mgr Radosław Chrapkiewicz.

Skrót zgłoszenia:

Wynalazek obejmuje wąskopasmowy filtr optyczny do filtrowania wiązek laserowych, zawierający szczelnie zamkniętą i podgrzewaną komórkę filtra (1) zawierającą absorbent wewnątrz, charakteryzujący się tym, że komórka filtra (1) posiada co najmniej dwa okienka optyczne ustawione równolegle względem siebie, ponadto komórka filtra (1) położona jest pomiędzy źródłami pola magnetycznego (10), umieszczonymi i skonfigurowanymi tak, że komórka filtra (1) znajduje się w polu magnetycznym generowanym przez te źródła (10), a kierunek linii sił tego pola magnetycznego jest zwłaszcza poprzeczny względem osi filtra.Wynalazek obejmuje także sposób filtrowania wiązek laserowych, charakteryzujący się tym, że obejmuje etap przejścia wiązki laserowej przez komórkę filtra (1) zawierającą absorbent w poprzecznym polu magnetycznym.

29.04.2014