Dzień otwarty - spotkanie z Partnerem biznesowym

21 października 2014 r. w nowym budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura
5 zorganizowano dzień otwarty dla przedstawiciela świata biznesu. Naszymi
gośćmi z firmy Astri Polska sp. z o. o. była dr inż. Aneta Michałkiewicz
oraz dr inż. Jerzy Krężel.
http://astripolska.pl/
Celem dni otwartych Wydziału Fizyki dla biznesu jest informowanie
przemysłu o możliwościach wydziału, wynikach badań naukowców oraz
rozwiązaniach technologicznych opracowanych w wydziale. Dowiedzieliśmy się
także jakie są oczekiwania przemysłu w odniesieniu do tematów badawczych,
które byłyby mile widziane przez partnerów biznesowych. Zapraszamy
zainteresowanych przedstawicieli przemysłu do współpracy z Wydziałem
Fizyki.

21.10.2014