Formularze projektu PhoQuS@UW - Networking (WP1)

Formularze dotyczą czterech typów aplikacji w formacie pdf. Formularze wypełniamy Acrobat Readerem, darmowym i ogólnie dostępnym programem do przeglądania plików pdf, dostępnym na wszystkie komputerowe systemy operacyjne (Windows, OS, Linux) oraz na smartfony (Apple, Android). Nie używamy innych przeglądarek plików pdf (np. Okular, Evince pod Linuxem). Odpowiedni formularz należy wypełnić i zachować. Wersję elektroniczną proszę przesyłać jako załącznik na adres prof. dr. hab. Jerzego Kamińskiego: jkam@fuw.edu.pl

Wersję wydrukowaną należy podpisać i przekazać do Menadżera Projektu, dr Lidii Tańskiej, pokój 2.38 na Pasteura 5.

Najważniejsze informacje:
1. Podpisując formularz zobowiązujemy się do rozliczenia finansowego wyjazdu lub przyjazdu w przeciągu jednego tygodnia (jest to reguła przyjęta na Wydziale Fizyki).
2. Na prezentacjach używamy oficjalnego loga projektu.
3. Po wyjeździe lub pobycie gościa składamy kilkuzdaniowe sprawozdanie w języku angielskim o osiągniętych celach. Sprawozdania te mogą być wykorzystane w rozliczeniach projektu.
4. Na konferencjach krajowych wymagane jest aktywne uczestnictwo.
5. Wzór formularza sprawozdania do pobrania poniżej (dla wszystkich form finansowanych przez projekt).

Formularz Sprawozdania

Po konferencjach, pobytach w zaprzyjaźnionych placówkach lub wizytach gosci, osoba składająca wniosek o ich sfinasowanie zobowiązana jest złożyć podpisany formularz sprawozdania prof. dr hab Jerzemu Kamińskiemu lub dr Lidii Tańskiej a wersje elektroniczną przesłać na adres: jkam@fuw.edu.pl .

Wzór formularza sprawozdania

Konferencja Europejska

Dotyczy konferencji organizowanych poza Polską, ale w Zjednoczonej Europie lub w krajach "blisko" stowarzyszonych (np. Norwegia). Preferowane będą aplikacje z aktywnym naukowym uczestnictwem, najlepiej z wykładem proszonym.

KonferencjaEuropejska.pdf

Konferencja Krajowa

Dotyczy konferencji organizowanych w Polsce. Na tych konferencjach również wymagane jest aktywne naukowe uczestnictwo. W przypadku nadmiaru aplikacji zostaną zapewne zastosowane dodatkowe kryteria, np. takie jak dla konferencji europejskiej.

KonferencjaKrajowa.pdf

Wyjazdy

Dotyczy wyjazdów pracowników Wydziału Fizyki (ale nie doktorantów) do zaprzyjaźnionych instytucji. Aplikacje te powinny być uzgodnione z liderami odpowiednich grup. Osoba wyjeżdżająca po powrocie będzie zobligowana złożyć sprawozdanie z wizyty, dotyczące osiągniętych celów.

Wyjazd.pdf

Przyjazdy

Dotyczy przyjazdów pracowników zaprzyjaźnionych instytucji (również doktorantów- "researcher") na Wydział Fizyki UW. Aplikacje te powinny być uzgodnione z liderami odpowiednich grup. Osoba zapraszająca po wizycje gościa jest zobligowana do złożenia sprawozdania, dotyczącego osiągniętych celów wizyty.

Przyjazd.pdf