Projekt PhoQuS@UW

Fotonika i nauki wywodzące się z fizyki kwantowej przyczyniają się do powstawania przełomowych osiągnięć i przynoszą nowe rozwiązania technologiczne na polach tak różnych, jak telekomunikacja, diagnostyka biomedyczna, poszukiwania nowych źródeł energii, czy monitorowanie środowiska. Są dziedzinami, które przeobrażają technikę i stan wiedzy w XXIw.  Ich rozwój poszerza nasze rozumienie natury, umożliwiając poznanie subtelnych, kwantowych cech mikroświata.

Celem projektu PhoQuS@UW jest wykreowanie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jako wielodyscyplinarnego centrum doskonałości prowadzącego badania z zakresu fotoniki i nauk opartych na fizyce kwantowej. Jego osiągnięcie umożliwią następujące działania:

Czas trwania projektu: 11.2012-10.2016

Formularze

Formularze i druki związane z wyjazdami, konferencjami itp. dostępne są w części intranetowej strony.

Dane kontaktowe

Menedżer projektu: dr Lidia Tańska
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
e-mail: phoqus theAtSymbol fuw.edu.pl

Koordynator projektu: prof. dr hab. Konrad Banaszek
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
e-mail: konrad.banaszek theAtSymbol fuw.edu.pl

AKTUALNOŚCI