Super-resolved fluorescence microscopy

mgr Joanna Oracz, doktorantka prof. Czesława Radzewicza, w ramach programu Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MPD link http://www.fnp.org.pl/laureaci-team-32009/) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pracowała ponad dwa lata w Getyndze w laboratoriach prof. Stefana Hella, laureata Nagrody Nobla z dziedziny Chemii w 2014. Nagroda Nobla z Chemii została przyznana za: "za wkład w rozwój nadrozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej" (link http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2014/hell-facts.html).

Na temat nagrody Nobla wywiadu w Polskim Radiu udzielił prof. Czesław Radzewicz: Nagranie audycji radiowej, w której wziął udział prof. Czesław Radzewicz

W popularnej formie o mikroskopii fluorescencyjnej opowiada artykuł Piotra Wasylczyka, który ukazał się w Tygodniku Powszechnym: http://tygodnik.onet.pl/przelamujac-fale-swietlne/xw3xm

12.11.2014